MSP: BT03 Kích thước:

  • BTØ 20cm x 15cm .Giá bể: 120.000 VNĐ – 180.000 Đầy đủ
  • Ø 26cm x 17cm . Giá bể: 150.000 VNĐ – 200.000 Đầy đủ

Mô tả: Bể tròn miệng bèo loe

Hình ảnh sản phẩm bể cá cảnh mini BT03

 

Bể tròn miệng loe BT03

Bể tròn miệng loe BT03 kích thước 26cm

Bể tròn miệng loe BT03 kích thước 20cm

Bể tròn miệng loe BT03 kích thước 20cm

Bể cá cảnh mini BT03

Giá bán 180.000₫

Hotline:0904 936 399